อนุมัติลงทุนคอมมูนิตี้ มอลล์ ใกล้นิคมฯอมตะนคร มูลค่าโครงการรวมค่าเช่าที่ดิน 411.53 ลบ.

บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้ อนุมัติการลงทุนก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าแห่งใหม่ ในรูปแบบคอมมูนิตี้ มอลล์ ซึ่งมีทำเลที่ตั้งใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวมค่าเช่าที่ดิน 411.53 ล้านบาท แบ่งเป็น สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน ระยะเวลา 25 ปี เนื้อที่ดินทั้งหมด 18 ไร่ 1 วา 12 งาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  มีมูลค่ารวมตลอดอายุการเช่าเป็นเงินจำนวน 211.53 ล้านบาท และการก่อสร้างอาคารศูนย์การค้า การออกแบบ และก่อสร้าง มูลค่างบประมาณ 200 ล้านบาท

สำหรับแหล่งเงินลงทุน จะมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทจะใช้แหล่งเงินกู้ ประมาณ 70% ของมูลค่าเงินลงทุนในการก่อสร้าง ซึ่งสถานที่ตั้งของโครงการอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม การลงทุนดังกล่าวจะเสริมสร้างให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลดีต่อฐานะการเงินของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ที่มา ryt9.com

Related links