Better Group จับมืออุตสาหกรรมเข้าพื้นที่ลักลอบทิ้ง

บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด (BME) หนึ่งในเครือ Better Group ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นำโดย คุณ ชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดการของเสียอันตรายอันเกิดจากการลักลอบทิ้ง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยงานนี้ บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด (BME) ผู้ให้บริการด้านคำปรึกษาและรับกำจัดกากอุตสาหกรรม เข้าให้การแนะนำ และนำส่งของเสียอันตรายจากพื้นที่เข้าสู่กระบวนการบำบัด กำจัด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและเป็นมลพิษต่อชุมชน

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3015107

Related links