จี้กรอ.ตั้งรง.รีไซเคิลซากโซลาร์เซลล์

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาห กรรม เปิดเผยว่า นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้หาแนวทางลดปัญหามลพิษก่อนกำจัดซากแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อรองรับแผงโซลาร์เซลล์ ที่กำลังจะทยอยหมดอายุการใช้ งานในปี 2565-2601 หลังจากประเทศไทยมีการส่งเสริมให้ใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์มาตั้งแต่ปี 2545 คิดเป็นซากแผงโซลาร์เซลล์สะสมสูงถึง 620,000-790,000 ตัน โดยมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาห กรรม (กรอ.) ศึกษาความเป็นไปได้และหาแนวทางในการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ได้สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งโรงงานซ่อมแซมโซลาร์ เซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผงที่ยังใช้ได้ และสนับสนุนการตั้งโรงงานรีไซเคิลซากแผงโซลาร์เซลล์เพื่อรองรับแผงโซลาร์เซลล์ที่เสื่อมสภาพหรือชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซม โดยกำหนดแนวทางดำเนินงานไว้ 3 แนวทาง คือ 1.การรับ คืนแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุ 2.การเปิดโรงงานรียูสซ่อมแซม แผงโซลาร์เซลล์ ช่วยต่ออายุการใช้งานได้อีกไม่ต่ำกว่า 10 ปี และ 3.การรับซากแผงโซลาร์ เซลล์กลับมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/tpd/2976796

Related links