เชียงใหม่จัดงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใยใส่สีธรรมชาติ2562

น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2562 ” โดยมี นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ นายธีรภัทร นวพันธุ์ ประธานจัดงาน และหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดย งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มี.ค.- 7 เม.ย. 2562 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำหรับ “งานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ” นั้น ทางสมาคม ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ATED CM ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 21 เพื่อช่วยสนับสนุนด้านช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มผู้ที่ผลิตผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและสินค้าพื้นเมือง รวมทั้งเป็นการเพิ่ม ช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับ นักออกแบบรุ่นใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับ ที่ดีและมีการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด

โดยภายในงานจะมีการออกร้าน ของผู้ประกอบการกว่า 400 คูหา ประกอบด้วย ผ้าทอ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย เครื่องหนัง สินค้ากลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง เกษตรแปรรูป เชียงใหม่ เมืองกาแฟ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยคาดว่ารายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ จะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 22 ล้านบาท

ที่มา www.ryt9.com/s/nnd/2973705

Related links