AVEVA และ OSISOFT รวมพลังเร่งการแปลงข้อมูลดิจิทัลของโลกอุตสาหกรรม

รวบรวมผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ขับเคลื่อนความยั่งยืน และสร้างมูลค่าที่มากขึ้น

AVEVA ผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมและ OSIsoft ผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์และบริการข้อมูลอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ ได้ประกาศข้อตกลงให้ AVEVA เข้าซื้อ OSIsoft ในราคา 5.0 พันล้านดอลลาร์ AVEVA และ OSIsoft จะรวมผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมกันเข้าด้วยกัน โดยนำซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมและการจัดการข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมและองค์กรที่สำคัญเร่งกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเ นื่องจากประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น ความยั่งยืน และความยืดหยุ่นกลายเป็นความต้องการเร่งด่วนสำหรับลูกค้า

ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลของ OSIsoft จะช่วยเสริมข้อเสนอด้านวิศวกรรม การดำเนินงาน และประสิทธิภาพแบบครบวงจรของ AVEVA การผสานรวมระบบ PI ของ OSIsoft เข้ากับกลุ่มซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมของ AVEVA จะสร้างรากฐานข้อมูลแบบบูรณาการ ที่สามารถขับเคลื่อน big data ระบบคลาวด์ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีความหมายสำหรับลูกค้า การรวมกันนี้ช่วยให้ AVEVA เติบโตและกระจายความหลากหลายของอุตสาหกรรมที่ให้บริการตลอดจนขยายฐานการผลิตต่อไปในตลาดและพื้นที่ปัจจุบันและตลาดใหม่ๆ

AVEVA และ OSIsoft สามารถนำเสนอโซลูชั่นแบบ full-stack ที่ครอบคลุมทั้งรูปแบบการปรับใช้ขอบเขต โรงงาน และองค์กร ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ AVEVA ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินงาน 93 ปี พวกเขาแบ่งปันประวัติศาสตร์ของการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และพัฒนาอย่างรวดเร็วของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสร้างขึ้นจากรากฐานของความเป็นศูนย์กลางของลูกค้าและความสามารถระดับโลก นอกเหนือจากการแบ่งปันพอร์ตโฟลิโอโซลูชันเสริมแล้ว ธุรกรรมนี้ยังช่วยยืนยันความเป็นผู้นำของ AVEVA ในด้านดิจิทัลและ IIoT อีกด้วย

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3158548

Related links