ซีพีเอฟ ส่งเสริมระบบมาตรฐานด้าน SHE&EN ให้ทุกหน่วยงาน

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มอบใบรับรองระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHE&EN) ที่ผ่านการประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายในและผู้ตรวจประเมินอิสระจากภายนอกให้กับ 13 หน่วยงานของ ซีพีเอฟ ประกอบด้วย โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ โรงงานอาหารแปรรูป โรงงานอาหารสำเร็จรูป โรงเพาะฟักลูกกุ้ง ฟาร์มเลี้ยงกุ้งระบบปิดร้อยเพชร ศูนย์วิจัยพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล โรงผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ ธุรกิจฟาร์มเป็ดพันธุ์ ธุรกิจไก่กระทง และบริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ตอกย้ำประสิทธิผลการดำเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืนของบริษัททั้งกิจการในประเทศและกิจการในต่างประเทศ ทั้งนี้ นายวีรชัย รัตนบานชื่น ประธานคณะกรรมการบริหารซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร SHE&EN และ น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม กรุงเทพฯ.

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2985863

Related links