สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฉลอง 20 ปี เปิดใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ

สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติการทดสอบ 5 ณ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐานสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงาน และนิทรรศการทางวิชาการแสดงผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมีนายพสุ โหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญะพรรมรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสมอ. และนายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมงานด้วย

อาคารปฏิบัติการืดสอบ 5 จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายขอบข่ายการให้บริการด้านหารมาตรฐาน การทดสอบ และการรับรองผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯในอนาคตไได้อีก  3-5 ปี อาทิ การทดสอบอุปกรณ์EV Charger การทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบ Mulit-Split รวมทั้งรองรับงานมาตรฐานอื่นๆ และ Smart Electronics เป็นต้น

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Related links