จี้กรอ.ตั้งรง.รีไซเคิลซากโซลาร์เซลล์

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาห กรรม เปิดเผยว่า นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้หาแนวทางลดปัญหามลพิษก่อนกำจัดซากแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อรองรับแผงโซลาร์เซลล์ ที่กำลังจะทยอยหมดอายุการใช้ งานในปี 2565-2601 หลังจากประเทศไทยมีการส่งเสริมให้ใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์มาตั้งแต่ปี 2545 คิดเป็นซากแผงโซลาร์เซลล์สะสมสูงถึง 620,000-790,000 ตัน โดยมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาห กรรม (กรอ.) ศึกษาความเป็นไปได้และหาแนวทางในการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ได้สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งโรงงานซ่อมแซมโซลาร์ เซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผงที่ยังใช้ได้ และสนับสนุนการตั้งโรงงานรีไซเคิลซากแผงโซลาร์เซลล์เพื่อรองรับแผงโซลาร์เซลล์ที่เสื่อมสภาพหรือชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซม โดยกำหนดแนวทางดำเนินงานไว้ 3 แนวทาง คือ 1.การรับ คืนแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุ 2.การเปิดโรงงานรียูสซ่อมแซม แผงโซลาร์เซลล์ ช่วยต่ออายุการใช้งานได้อีกไม่ต่ำกว่า 10 ปี และ 3.การรับซากแผงโซลาร์ เซลล์กลับมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/tpd/2976796

Related links

กกพ. คาดรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ประชาชน100เมกะวัตต์แรกได้ไตรมาส2ปีนี้

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เตรียมออกระเบียบและหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน 100 เมกะวัตต์แแรกได้ช่วงไตรมาส 2 และเกิดการรับซื้อไฟฟ้าได้จริงช่วงปลายปี 2562 นี้ เบื้องต้นกำหนดราคารับซื้อ 1.6-1.8 บาทต่อหน่วย มูลค่าการลงทุนประมาณ 30-40 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.อยู่ระหว่างเตรียมการออกระเบียบและหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าพลังงงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป)ภาคประชาชน 100 เมกะวัตต์ แรกของปี 2562 ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562 โดยหลังจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบอย่างเป็นทางการแล้ว จะเร่งจัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน จึงจะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าได้ประมาณไตรมาส 2 ของปี 2562 และจากนั้นจะใช้เวลาดำเนินกระบวนการคัดเลือก 4 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นการขายไฟฟ้าเข้าระบบได้ช่วงปลายปี 2562

ทั้งนี้ในหลักเกณฑ์เบื้องต้นจะกำหนดราคารับซื้อไม่เกิน 1.6-1.8 บาทต่อหน่วย ต้องการเป็นผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป เน้นให้ผลิตเพื่อใช้ไฟฟ้าเองเป็นหลักและส่วนเกินสามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบได้ รวมทั้งจะกำหนดว่าจะรับซื้อแต่ละรายไม่เกินเท่าไหร่ และแบ่งสัดส่วนการรับซื้อระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)อย่างไร ทั้งนี้เบื้องต้นต้องหารือกับการไฟฟ้าและสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)ก่อน เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะเปิดรับฟังความเห็นประชาชน 15 วัน จากนั้นจึงจะออกเป็นประกาศรับซื้อไฟฟ้าต่อไป อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเกิดการลงทุน 30-40 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์

สำหรับมติ กพช.เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562 กำหนดให้รับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภายในปลายปี 2580 ให้ได้จำนวน 10,000 เมกะวัตต์ โดย 10ปีแรกของแผนจะรับซื้อไฟฟ้าจากปีละ 100 เมกะวัตต์ ต่อเนื่อง จากนั้นจะขึ้นกับนโยบายภาครัฐต่อไป

ที่มา energynewscenter.com

Related links