IRPCรุกผลิตเม็ดพลาสติกทำทุ่นลอยน้ำ นำร่องติดตั้งโซลาร์12.5เมกป้อนนิคมฯ

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงทุนโครงการพลัง งานแสงอาทิตย์แบบทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในเขตประกอบการ อุตสาหกรรมไออาร์พีซี จ.ระยอง คาดว่าจะสามารถติดตั้งและ ดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้ภายใน ไตรมาสแรกของปี 2563 ช่วย ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง ฟอสซิล และยังเป็นการใช้นวัต กรรมเม็ดพลาสติกของ IRPC ที่คิดค้น เพื่อให้เหมาะสมสำ หรับการผลิตทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ ทั้งนี้ ทุ่นโซลาร์ลอยน้ำผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene หรือโพลีเอทิลีนที่มีความหนา แน่นสูง)  เกรดพิเศษ P301GR โดยออกแบบให้เนื้อพลาสติกเป็นสีเทา มีคุณสมบัติในการช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ ส่งผลให้ระบบผลิตกระ แสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิลได้ และรับประกันอายุการใช้งานของวัสดุได้ไม่ต่ำกว่า 25 ปี เนื่องจากมีความทนทานต่อแสงยูวี, สารเคมี มีความเสถียรต่อความร้อน

ที่มา  https://www.ryt9.com/s/tpd/3024225

Related links